Disclaimer

Disclaimer

HAAN Industrial Group heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. HAAN Industrial Group behoudt te allen tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

HAAN Industrial Group is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of informatie afkomstig van deze website, waaronder ook de tijdelijke, permanente of beperkte onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Deze website bevat links naar websites of informatie van derden. HAAN Industrial Group is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door HAAN Industrial Group worden onderhouden.

Een bezoeker van deze website accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van HAAN Industrial Group. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders op te nemen.

Een e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In het bericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van HAAN Industrial Group. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. HAAN Industrial Group is niet aansprakelijk voor virussen in het e-mailbericht en/of enige bijlage. HAAN Industrial Group kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van het bericht.

Overig
HAAN Industrial Group behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de site als wel deze disclaimer aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Oktober 2016

People

People

HAAN Industrial People stellt fachkundiges technisches Personal bereit, das zu einer Verlängerung Ihrer Organisation ... Mehr lesen

People

People

HAAN Industrial People stellt fachkundiges technisches Personal bereit, das zu einer Verlängerung Ihrer Organisation ... Mehr lesen

Projects

Projects

HAAN Industrial Projects ist der technische Spezialist für Turnkey-Projekt für die Bereiche ... Mehr lesen

Projects

HAAN Industrial Projects ist der technische Spezialist für Turnkey-Projekt für die Bereiche ... Mehr lesen Projects

Maintenance

Maintenance

HAAN Industrial Maintenance entlastet Sie durch eine optimale Wartung von technischen Anlagen, Maschinen und zugehö... Mehr lesen

Maintenance

Maintenance

HAAN Industrial Maintenance entlastet Sie durch eine optimale Wartung von technischen Anlagen, Maschinen und zugehö... Mehr lesen

Arbeiten bei Haan? Aktuelle Stellenangebote
Haan makes it happen
Disclaimer
HAAN
INDUSTRIAL
group

Disclaimer

HAAN Industrial Group heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. HAAN Industrial Group behoudt te allen tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

HAAN Industrial Group is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of informatie afkomstig van deze website, waaronder ook de tijdelijke, permanente of beperkte onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Deze website bevat links naar websites of informatie van derden. HAAN Industrial Group is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door HAAN Industrial Group worden onderhouden.

Een bezoeker van deze website accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van HAAN Industrial Group. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders op te nemen.

Een e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In het bericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van HAAN Industrial Group. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. HAAN Industrial Group is niet aansprakelijk voor virussen in het e-mailbericht en/of enige bijlage. HAAN Industrial Group kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van het bericht.

Overig
HAAN Industrial Group behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de site als wel deze disclaimer aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Oktober 2016

People

People

HAAN Industrial People stellt fachkundiges technisches Personal bereit, das zu einer Verlängerung Ihrer Organisation ... Mehr lesen

People

People

HAAN Industrial People stellt fachkundiges technisches Personal bereit, das zu einer Verlängerung Ihrer Organisation ... Mehr lesen

Projects

Projects

HAAN Industrial Projects ist der technische Spezialist für Turnkey-Projekt für die Bereiche ... Mehr lesen

Projects

HAAN Industrial Projects ist der technische Spezialist für Turnkey-Projekt für die Bereiche ... Mehr lesen Projects

Maintenance

Maintenance

HAAN Industrial Maintenance entlastet Sie durch eine optimale Wartung von technischen Anlagen, Maschinen und zugehö... Mehr lesen

Maintenance

Maintenance

HAAN Industrial Maintenance entlastet Sie durch eine optimale Wartung von technischen Anlagen, Maschinen und zugehö... Mehr lesen

Arbeiten bei Haan? Aktuelle Stellenangebote
Haan makes it happen
Arbeiten bei Haan? Aktuelle Stellenangebote
Haan makes it happen
Kontakt Vestiging Meerssen
Weerterveld 20
6231 ND Meerssen
E info@haanindustrial.com
T + 31 (0)43 - 365 07 35


Vestiging Weert
Schatbeurderlaan 8
6002 ED Weert
T +31 (0)49 - 579 20 03
Facebook Twitter linkedin Youtube Instagram