Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid voor uw en onze collega’s is prioriteit nummer één. Daarbij kunt u bij ons rekenen op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die nauw is afgestemd op de eisen en wensen die u stelt aan onze projecten, producten en onze specialisten.

VCA-P (petrochemie)
Alle bedrijven van de HAAN Industrial Group zijn VCA-P (petrochemie) gecertificeerd. Onze medewerkers zijn allemaal in het bezit van minimaal VCA of VCA Vol. We hebben een eigen veiligheidskundige (MVK) in dienst die zorgt voor het opstellen van veiligheidsplannen en risico-inventarisaties.

NEN 4400-1
HAAN Industrial Group is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dat betekent voor u dat u nooit vervelende naheffingen krijgt van de Belastingdienst of boetes krijgt  voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

NEN4400-1 is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor u als opdrachtgever op verhaalschade en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties  in te perken.

NEN1090-1
Alle bedrijven van de HAAN Industrial Group zijn door de TÜV-Nederland gecertificeerd volgens de NEN1090-1. Een NEN1090 gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke keuringsinstantie. Dit betekent dat er regelmatig audits gedaan worden om te controleren of aan alle eisen voldaan wordt.

Vanaf juli 2014 dienen staalconstructies onder de geharmoniseerde norm NEN1090-1 voorzien van een CE-markering op de markt gebracht te worden binnen de EU.

Als geharmoniseerde Europese Productnorm is de NEN-EN 1090-1 al ingegaan op 1 januari 2011 met een overgangsperiode van 18 maanden. Vanaf juli 2014 dienen staalconstructies met een CE-verklaring geleverd te worden. Deze wetgeving verplicht constructiebedrijven te handelen volgens de NEN-EN 1090-1 normering. De norm is erop gericht dat constructiebedrijven een prestatieverklaring af kunnen geven in de vorm van een CE-markering. Om een prestatieverklaring af te kunnen geven, dienen constructiebedrijven processen als inkoop, ontwerp en productie in te delen volgens de NEN-EN 1090-1 norm en door een Notified Body (NoBo) gecertificeerd te worden.

ISO 3834
Alle bedrijven van de HAAN Industrial Group zijn in het bezit van ISO 3834. De ISO 3834 norm zorgt ervoor dat een las technisch bedrijf op een duidelijk hoger niveau opereert. Door het volgen van de juiste stappen voor, tijdens en na het productieproces wordt een product verkregen met de juiste kwaliteit. Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf werkt vanuit vastgestelde kwaliteitsprocedures.

Vanaf orderintake tot aan aflevering worden alle stappen volgens kwaliteitsprocedures uitgevoerd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • De inzet van gekwalificeerd personeel voor lastoezicht;
 • Het werken met gecertificeerde lassers (LK);
 • Het lassen vanuit gecertificeerde lasvoorschriften (pWPS);
 • Het lassen volgens gekwalificeerde lasmethoden (LMK);
 • Het inzetten van gekwalificeerd NDO personeel;
 • Het voldoen aan alle identificatie- en naspeurbaarheidseisen;
 • Het leveren van producten volgens alle wettelijke eisen en productspecificaties.

Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke derde keuringsinstantie. Dit betekent dat er regelmatig audits gedaan worden om te controleren of aan alle eisen voldaan wordt.

Conformiteit met de norm
Om te kunnen bepalen of een onderneming voldoet aan de eisen van de norm (conformiteit), wordt de onderneming getoetst door een geaccrediteerde, onafhankelijke keuringsinstantie. Dit betekent dat er regelmatig audits gedaan worden om te controleren of aan alle eisen voldaan wordt.

Lid Metaalunie
De Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. De Koninklijke Metaalunie staat garant voor een brede expertise en kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.

Erkend leerbedrijf
Vakmanschap is de sleutel tot succes: met de juiste vakmensen in huis, leggen wij de basis voor een gezonde toekomst. Soms is het moeilijk om de juiste vakmensen te vinden en dan is zelf opleiden een goed alternatief. HAAN Industrial Group is een erkend leerbedrijf met ervaren begeleiders in huis.

People

People

HAAN Industrial People levert vakbekwaam technisch personeel als verlengstuk voor uw organisatie. Met maatwerkoplossingen, vullen we ... Lees meer

People

People

HAAN Industrial People levert vakbekwaam technisch personeel als verlengstuk voor uw organisatie. Met maatwerkoplossingen, vullen we ... Lees meer

Projects

Projects

HAAN Industrial Projects is de technisch specialist op het gebied van turn-key projecten. Van productieautomatisering, robotisering ... Lees meer

Projects

HAAN Industrial Projects is de technisch specialist op het gebied van turn-key projecten. Van productieautomatisering, robotisering ...

Lees meer Projects
Maintenance

Maintenance

HAAN Industrial Maintenance ontzorgt door middel van optimaal onderhoud aan technische installaties, machines en aanverwante constructies:&... Lees meer

Maintenance

Maintenance

HAAN Industrial Maintenance ontzorgt door middel van optimaal onderhoud aan technische installaties, machines en aanverwante constructies:&... Lees meer

Werken bij haan? Bekijk de actuele
vacatures
Haan makes it happen
Kwaliteit en veiligheid
HAAN
INDUSTRIAL
GROUP

Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid voor uw en onze collega’s is prioriteit nummer één. Daarbij kunt u bij ons rekenen op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die nauw is afgestemd op de eisen en wensen die u stelt aan onze projecten, producten en onze specialisten.

VCA-P (petrochemie)
Alle bedrijven van de HAAN Industrial Group zijn VCA-P (petrochemie) gecertificeerd. Onze medewerkers zijn allemaal in het bezit van minimaal VCA of VCA Vol. We hebben een eigen veiligheidskundige (MVK) in dienst die zorgt voor het opstellen van veiligheidsplannen en risico-inventarisaties.

NEN 4400-1
HAAN Industrial Group is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dat betekent voor u dat u nooit vervelende naheffingen krijgt van de Belastingdienst of boetes krijgt  voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

NEN4400-1 is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor u als opdrachtgever op verhaalschade en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties  in te perken.

NEN1090-1
Alle bedrijven van de HAAN Industrial Group zijn door de TÜV-Nederland gecertificeerd volgens de NEN1090-1. Een NEN1090 gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke keuringsinstantie. Dit betekent dat er regelmatig audits gedaan worden om te controleren of aan alle eisen voldaan wordt.

Vanaf juli 2014 dienen staalconstructies onder de geharmoniseerde norm NEN1090-1 voorzien van een CE-markering op de markt gebracht te worden binnen de EU.

Als geharmoniseerde Europese Productnorm is de NEN-EN 1090-1 al ingegaan op 1 januari 2011 met een overgangsperiode van 18 maanden. Vanaf juli 2014 dienen staalconstructies met een CE-verklaring geleverd te worden. Deze wetgeving verplicht constructiebedrijven te handelen volgens de NEN-EN 1090-1 normering. De norm is erop gericht dat constructiebedrijven een prestatieverklaring af kunnen geven in de vorm van een CE-markering. Om een prestatieverklaring af te kunnen geven, dienen constructiebedrijven processen als inkoop, ontwerp en productie in te delen volgens de NEN-EN 1090-1 norm en door een Notified Body (NoBo) gecertificeerd te worden.

ISO 3834
Alle bedrijven van de HAAN Industrial Group zijn in het bezit van ISO 3834. De ISO 3834 norm zorgt ervoor dat een las technisch bedrijf op een duidelijk hoger niveau opereert. Door het volgen van de juiste stappen voor, tijdens en na het productieproces wordt een product verkregen met de juiste kwaliteit. Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf werkt vanuit vastgestelde kwaliteitsprocedures.

Vanaf orderintake tot aan aflevering worden alle stappen volgens kwaliteitsprocedures uitgevoerd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • De inzet van gekwalificeerd personeel voor lastoezicht;
 • Het werken met gecertificeerde lassers (LK);
 • Het lassen vanuit gecertificeerde lasvoorschriften (pWPS);
 • Het lassen volgens gekwalificeerde lasmethoden (LMK);
 • Het inzetten van gekwalificeerd NDO personeel;
 • Het voldoen aan alle identificatie- en naspeurbaarheidseisen;
 • Het leveren van producten volgens alle wettelijke eisen en productspecificaties.

Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke derde keuringsinstantie. Dit betekent dat er regelmatig audits gedaan worden om te controleren of aan alle eisen voldaan wordt.

Conformiteit met de norm
Om te kunnen bepalen of een onderneming voldoet aan de eisen van de norm (conformiteit), wordt de onderneming getoetst door een geaccrediteerde, onafhankelijke keuringsinstantie. Dit betekent dat er regelmatig audits gedaan worden om te controleren of aan alle eisen voldaan wordt.

Lid Metaalunie
De Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. De Koninklijke Metaalunie staat garant voor een brede expertise en kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.

Erkend leerbedrijf
Vakmanschap is de sleutel tot succes: met de juiste vakmensen in huis, leggen wij de basis voor een gezonde toekomst. Soms is het moeilijk om de juiste vakmensen te vinden en dan is zelf opleiden een goed alternatief. HAAN Industrial Group is een erkend leerbedrijf met ervaren begeleiders in huis.

People

People

HAAN Industrial People levert vakbekwaam technisch personeel als verlengstuk voor uw organisatie. Met maatwerkoplossingen, vullen we ... Lees meer

People

People

HAAN Industrial People levert vakbekwaam technisch personeel als verlengstuk voor uw organisatie. Met maatwerkoplossingen, vullen we ... Lees meer

Projects

Projects

HAAN Industrial Projects is de technisch specialist op het gebied van turn-key projecten. Van productieautomatisering, robotisering ... Lees meer

Projects

HAAN Industrial Projects is de technisch specialist op het gebied van turn-key projecten. Van productieautomatisering, robotisering ...

Lees meer Projects
Maintenance

Maintenance

HAAN Industrial Maintenance ontzorgt door middel van optimaal onderhoud aan technische installaties, machines en aanverwante constructies:&... Lees meer

Maintenance

Maintenance

HAAN Industrial Maintenance ontzorgt door middel van optimaal onderhoud aan technische installaties, machines en aanverwante constructies:&... Lees meer

Werken bij haan? Bekijk de actuele vacatures
Haan makes it happen
Werken bij haan? Bekijk de actuele
vacatures
Haan makes it happen
Contact Vestiging Meerssen
Weerterveld 20
6231 ND Meerssen
E info@haanindustrial.com
T + 31 (0)43 - 365 07 35

Vestiging Weert
Schatbeurderlaan 8
6002 ED Weert
T +31 (0)49 - 579 20 03
Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram